מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חוק הדיינים התשט"ו סעיף 8

נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות להרכב קבוע של שלושה דיינים בבית דין רבני אזורי ומקרב אותם דיינים, אב בית דין אחד

קרא עוד