דיני חזקה בטעות


דיני חזקה בטעות


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל

 

שאלה?

לפני חג הפסח, הגיע משטחים גדולים של פירות וירקות לחצר בית הכנסת. מיד נפוצה שמועה שזה חלוקה חינם. לאחר דקות ספורות, כל אחד יצא עם שלל רב, אך לפתע נשמע הודעתו של הגבאי, שזה מכירה בזול, ולכן על כולם להחזיר את אשר לקחו.

שוב התקבלה ידיעה "רשמית" שאכן הכל מיועד לחלוקה חינם. ואז שוב הסתערו להם אנשים אחרים שהתקבצו ובאו, ולקחו כבר את השקיות המלאות שכבר הכינו להם הראשונים. ועתה טוענים הראשונים שהואיל שכבר זכו, על השניים להחזיר להם?

תשובה!

לעניות דעתי יש ללמוד דין זה מברייתא (ב"ב קמב.) בגר שמת והחזיקו אנשים מעלמא בנכסיו, ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת - חייבין להחזיר, החזירו הכל, ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו, החזיק בשניה - קנה, ובראשונה - לא קנה. ברשב"ם כתב הטעם, שמלכתחילה כשהחזיקו, תפיסתם היתה בספק ולכן לא נתכוונו לקנין מוחלט.

וכך פסק בשו"ע (ערה,ל) כדעת הרמב"ם (זכיה ב,יח). שכל המחזיק בשנייה קנה, ובראשונה לא קנה.

ובסמ"ע (סקמ"א) כתב הטעם, כיון דלא החזיקו אלא מחמת ששמעו שמת, ואח"כ כששמעו שאין שמועתן אמת, נסתלקו מחזקתן, נפקע מהן לגמרי.

וא"כ לפי"ז היה מקום לומר בנדון דידן ששמעו הקבוצה הראשונה שהיו במקום שזה חלוקה חינם, לא זכו לאחר שהחזירו, משום שנפקע מהם לגמרי קניינם וזכייתם וכן כל קניינם היה מספק בידם שרק על פי שמועה בלבד לקחו, ולכן הבאים אחריהם זכו.


להלכה: 

האנשים שהתקבצו בפעם השניה, זכו אף בשקיות שכבר הכינו להם קבוצה ראשונה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.