האם כל החלטה של בית הדין ניתנת לערעור בבית הדין הרבני הגדול
האם כל החלטה של בית הדין ניתנת לערעור בבית הדין הרבני הגדול - תקנות הדיוןתקנה קלב. ערעור על פסק דין והחלטה

האם כל פסק דין והחלטה של בית הדין ניתנים לערעור, ולהיכן יוגש הערעור? כל פסק דין וכל החלטה של בית דין הגומרת את הדיון באופן שלא יינתן עוד פסק דין, ניתנים לערעור לבית הדין הגדול. 


האם אפשר לערער על פסק דין זמני או החלטת ביניים, ומה רשאי בית הדין הרבני הגדול לאשר בעניין זה?  על פסק דין זמני או החלטת ביניים אין ערעור, אלא לאחר קבלת רשות לערער מבית הדין הגדולבית הדין הגדול רשאי, בנסיבות מיוחדות, להרשות ערעור גם מסיבות שאינן מנויות כאן.