דירה למכירה בבית שמש - הזמנה להצעת הצעותבס"ד


לקבלת השמאות ושאר טופס המכרז נא לשלוח הודעה לעורך דין יורם אקוע: yoramalaw@gmail.com ולציין נא לשלוח את פרטי המכרז של הדירה בבית שמש.


לתיאום סיור בנכס ניתן לתאם מועד עם דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי 052-719-6716